Privacyverklaring VOF Photo l’ecole


Privacyverklaring Photo l’ecole (algemeen)

Hier lees je de privacyverklaring van VOF Photo l’ecole. Dit is een Nederlandse onderneming (KvK 7167795) die de schoolfotografie verzorgt op basis- en middelbare scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

De opdrachtgevers zijn de bovengenoemde onderwijsinstellingen.

privacyverklaring schoolkrant-2

Op onze website www.photolecole.nl kunnen ouders/verzorgers de schoolfoto’s van hun kinderen bekijken en daar producten van bestellen. Hiervoor hebben wij een aantal privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u nodig. Photo l’ecole acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking ervan houden wij ons aan de eisen die de Europese privacywetgeving stelt. Bij het invullen van uw gegevens kunt u controleren of de website beveiligd is door te kijken naar het slotje en/of de https: vermelding in de url balk.

 Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • Leerlingnummers
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Betalingsgegevens

Deze persoonsgegevens bewaren en gebruiken wij om:

 • Afhandelen van webshopbestellingen:
 • U te bellen of mailen als wij een vraag hebben over uw bestelling
 • U een overzicht van uw bestelling toe te mailen
 • De betaling van uw bestelling mogelijk te maken
 • U een bevestiging van de door u gedane betaling te mailen
 • U eventueel een bericht te mailen als uw bestelling aan u wordt opgestuurd
 • Uw bestelling aan u op te sturen
 • Koppelen van portretfoto aan leerling nummer voor de administratie van onze opdrachtgevers.
 • Maken van gepersonaliseerde schoolpassen voor onze opdrachtgevers.
 • Afhandeling van betalingen.

Afhandeling van bestelling

De persoonsgegevens worden opgeslagen bij uw bestelling en dienen dus om uw bestelling vlot en accuraat te kunnen afhandelen. Indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw gegevens ook aan derden verstrekken. Deze derden zijn betrokken bij de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Denk hierbij aan het verstrekken van uw NAW gegevens aan het bedrijf dat uw bestelling voor ons aan u bezorgt.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op de onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via:

 • E-mail
 • Social media

SISOW

De afhandeling van de betalingen wordt verzorgd door SISOW op hun beveiligde website.

Beveiliging

Wij nemen de benodigde en passende maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hieronder valt ook het beveiligen van de beelden van kinderen die op de website staan. Al onze data/foto’s zijn opgeslagen in een beveiligd ISO/NEN gecertificeerd Nederlands datacenter. Onze websites zijn beveiligd met een SSL certificaat. De inloggegevens zijn zodanig beveiligd dan een ander niet de inloggegevens van de foto van uw kind kan ‘raden’ en zo de foto van uw kind kan zien. Daarnaast hebben wij meer beveiligingsmaatregelen genomen om inzage onmogelijk te maken. Het is daarbij van belang dat u de inloggegevens van uw foto’s dan ook alleen aan personen mededeelt die u vertrouwt.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet. Ook publiceren wij geen foto’s zonder vooraf expliciete toestemming ontvangen te hebben van ouders/verzorgers.

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij de gegevens nog maximaal twee jaar voor statische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens. Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we je gegevens nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. De foto’s in de webshop bewaren wij gedurende de gehele periode dat uw kind op school zit. Bij basisonderwijs is dit maximaal 8 jaar en bij middelbaar onderwijs maximaal 6 jaar.

Contactformulier

Wij bieden via de website de mogelijkheid om een vraag o.i.d. te stellen via een contactformulier. Als je een contactformulier op de website www.phototlecole.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen. Uw gegevens bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag o.i.d. volledig af te handelen.

Cookies

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt wordt er een mededeling getoond waarin uitgelegd wordt waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door gebruik te maken van onze website accepteert u uitdrukkelijk de regels zoals vastgesteld in deze privacy verklaring. Mochten wij iets wijzigen aan dit beleid dan zal dat direct zichtbaar worden op deze pagina.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

VOF Photo l’ecole, Robert Kochlaan 1, 7415EM Deventer, info@photolecole.nl

Meer informatie over onze privacyverklaring? Neem contact met ons op.