Hoe omgaan met een smartphone verbod in middelbare schoolklassen?


Dinsdag 7 november 2023 hebben wij op uitnodiging van Vecos meegedaan met een webinar

Door het samenbrengen door hun van verschillende partijen is er geprobeerd nieuwe inzichten te geven voor het maken van een passend beleid ten aanzien van het aankomende verbod. 

Samengevat de adviezen die zijn besproken:

Een volledig mobielvrije school? Houd dan rekening met het veilig opbergen van smartphones, tablet, smartwatches aan de start van de schooldag. Dit kan d.m.v. 

  • De inzet van uw huidige lockers met een veilig sluitsysteem om de dure toestellen op te bergen naast een jas, tas en lunchtrommel. Deze lockeracties zijn te monitoren via rapportages en logbestanden. 
  • Een bestaand lockersysteem voorzien van een USB-laadfunctie om het aantrekkelijker te maken voor leerlingen om hun smartphone erin te stoppen ipv een dummy toestel.
  • De lockers openen met een (bestaande) schoolpas, welke ook voor andere faciliteiten ingezet wordt. De implementatie hiervan kun je afstemmen met de schoolfotograaf en lockersysteem leverancier. Liever geen pas? Onderzoek dan eens een biometrische oplossing.

2 aanvullende opmerkingen:

  • Houd bij deze optie rekening met het feit dat roosters elders getoond dienen te worden. Bijvoorbeeld via de televisies/schermen in de gangen.
  • Overweeg ook eens om met een netwerkpartner aan de slag te gaan, zodat het concentratie- en leerprobleem in de klassen zich niet verplaatst naar de laptop, waar leerlingen alsnog al hun apps op kunnen openen, denk aan Whatsapp, TikTok, Instagram en Facebook bijvoorbeeld. Deze apps zijn te weren via het netwerk.

Enkel een verbod van smartphones, tablets, smartwatches in de klassen? 

Houd dan rekening met een opbergmogelijkheid in de klassen zelf.

  • Momenteel wordt op de meeste scholen de telefoonhoteltas hiervoor ingezet, waar meldingen van telefoons nog steeds de les kunnen verstoren. Hier is een streng en consequent beleid voor nodig waar alle docenten aan mee werken.
  • We zien scholen ook telefoon lockers aanschaffen, waarbij de lockers achter slot en grendel zitten tijdens de lessen en worden vrijgegeven na de les. Hier is een extra handeling van een docent voor nodig en bij elke lokaal een opbergmogelijkheid. Een lockersysteem leverancier kan hier advies over geven.
  • Het Zakkie helpt bij uitvoer van een eenduidig beleid door leerlingen zelf verantwoordelijk te stellen om de smartphone op te bergen aan de voorzijde van de tafel. De leerling kan er moeilijk bij en wordt hierdoor niet afgeleid worden door meldingen. Alle signalen worden geblokt en het openen van het Zakkie met klitterband geeft voldoende geluid, zodat een docent hierop kan acteren. De smartphone blijft in het bezit van de leerling, aangezien dit een privé-eigendom is. Hiervoor is minimale investering nodig en de docent kan zich volledig focussen op lesgeven. Ook hierbij kan de netwerkpartner helpen om bepaalde apps te weren op de laptops, zodat de leerling niet de smartphone vervangt door de laptop;
  • De (digitale) schoolpas app van Photo l’école kan helpen om alle aan- en afwezigheid van leerlingen te monitoren en daarnaast alle faciliteiten centraal via een portal te bedienen. Denk aan o.a. lockers voor het opbergen van de smartphone. De app kan gekoppeld worden aan het leerlingvolgsysteem. 

Wilt u het webinar terugzien? Klik dan hier